Начало

"Бултрон инженеринг" ЕТ е регистрирана през 2000г. с решение на Софийски Градски Съд.
Дейността й започва с изграждането на слаботокови, силнотокови електрически и компютърни мрежи. Има сключен договор с "Прима софт" за подизпълнителска дейност.
От 2003г., със започналото газифициране на районите на София, фирмата пренасочва дейността си към проектиране и изграждане на битови газови инсталации.Притежава "Удостоверение за дейност" издадено от "ГАЗТЕК-БГ" АД №240/25.07.2003г. От тогава то се възобновява всяка година, с което се удостоверява, че във фирмата са създадени условия за спазване изискванията на Наредба №6 при извършване на дейностите: Проектиране, монтаж, ремонт, реконструкция и сервиз на газови съоръжения и инсталации, работещи с природен газ.
Фирмата има сключен Рамков договор за "Строително-монтажни работи на битова газова и отоплителна инсталация" със "Софиягаз"
До този момент има изградени над 80 обекта в Божурище, Банкя, Овча купел, Горна баня, Княжево, Бояна, Драгалевци.
С натрупания опит "Бултрон инженеринг" продължава да се усъвършенства и модернизира, което гарантира просперитета на фирмата в условия на конкуренция.