Услуги

Консултации персонално със всеки клиент в удобно за него време.
Изработване на проект за газопроводна инсталация и заверка от технически надзор.
Изработване на проект за отоплителна инсталация.
Доставка на място на всички необходими компоненти, изграждащи газовата и отоплителна инсталация.

 • Газови котли
 • Газови горелки
 • Газови бойлери
 • Радиатори
 • Помпи
 • Тръбни системи
 • Арматура, регулираща и измервателна техника
 • Газсигнализация, вентилация, взривобезопасно осветление
 • Табло автоматика
 • Монтаж -Монтиране на всички компоненти и свързването им в инсталацията
 • Изготвяне на екзекутивна документация.
 • Узаконяване на газовата инсталация съгласно действащата нормативна уредба.

 

Дейности

"Бултрон инженеринг" е регистрирана през 2000г. с решение на Софийски градски съд.
Основната дейност от 2003 г. е проектиране и изграждане на газови инсталации за жилищни, обществени, административни сгради.
Фирмата притежава Удостоверение за дейност издадено от "Овергаз Техника" АД, което се обновява всяка година. С него сеудостоверява, че във фирмата са създадени условия за спазване на изискванията на НАРЕДБА №6 при извършване на дейностите проектиране, изграждане, монтаж и обслужване на газоснабдителни системи и газови инсталации в сгради работещи с природен газ.
Имаме проектирани и изградени обекти на вътрешни и сградни газови инсталации в гр. Божурище, гр. Банкя, кв. Овча купел, кв. Княжево, кв. Горна баня, кв.Бояна, кв.Симеоново, кв.Драгалевци, гр.Костинброд. На много от обектите е изградена и отоплителната инсталация, а на други съществувуща такава е свързана към газов отоплителен уред.
Фирмата има опит в изграждането на газови инсталации на котелни помещения в обществени, административни и жилищни сгради.
 “Бултрон инженеринг” има сключен договор със :

 • “Софиягаз”ЕАД за подизпълнителска дейност в проектирането, изграждането на газови инсталации и доставка и монтаж на газови уреди.

 • “Газкомфорт” ЕАД за дистрибуция и монтаж на газови уреди производство на Vaillant GmbH-Германия.

Фирмата разполага със специализирана техника, която позволява бързо и качествено изграждане на инсталациите и монтиране на газовите уреди.
Монтажните групи на фирмата успешно са преминали през обучение, удостоверено със свидетелства за правоспособност, гарантиращо на нашите клиенти качествено изградена инсталация и надеждна и безопасна работа на монтираните съоръжения. Фирмата осигурява за персонала си постоянно повишаване на квалификацията относно нововъведенията в техническото развитите на произвежданите уреди.

"Бултрон инженеринг" притежава удостоверение за вписване в регистъра на ДАМТН и Камарата на строителите в България.